Zemědělské
sucho
4. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu se opět vyskytovaly tolik potřebné srážky. V nižších polohách se střídalo sněžení a déšť, na horách sněžilo vydatněji.
Vodní hodnota sněhu se zvyšovala na všech pohraničních horách a na Českomoravské vrchovině. V samém závěru období napadl sníh také na velké většině území Moravy.
Vzhledem k meteorologické situaci zůstávají podprůměrné průtoky v řekách především v nižších polohách na Moravě a ve východních Čechách. Na menších tocích v podhorských oblastech přetrvává tvorba ledových jevů.
Bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou v normálu. Napjatý stav sucha místy přetrvává ve středních a východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku.
V případě podzemních vod k zásadním změnám nedošlo. Stále jsou na tom nejhůře severovýchodní Čechy a většina Moravy. Zlepšování je zatím stále jen velmi pozvolné.
Začátkem února očekáváme zejména ve východní polovině Čech a na Moravě přechodnou, ale výraznou oblevu.
Tání sněhu předpokládáme i v horských oblastech. Opět se tak naplní vodní toky a část vody se vsákne také do půdy.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru mírně zhoršil a zůstal mírně podnormální. K mírnému zhoršení došlo zejména v povodí horního Vltavy, Sázavy, Berounky, Lužické Nisy a Smědé a Svratky a Svitavy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).