Zemědělské
sucho
23. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a jen místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost především ve čtvrtek.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu velmi nevyrovnané. V některých regionech téměř nezapršelo, jinde napršelo okolo 50 mm a například v Pošumaví spadlo lokálně až 100 mm srážek
Průtoky ve vodních tocích jsou aktuálně nejmenší zejména v povodí horní Berounky a na některých přítocích střední Vltavy a středního Labe.
Vzhledem k velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohrožena zhruba třetina našeho území.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách a na střední Moravě.
Podzemní vody jsou převážně mírně podnormální. Lepší situace je zejména v povodí Odry, nepříznivější v Polabí, Poohří a na střední a jižní Moravě.
Také v následujících dnech očekáváme velmi teplé počasí. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi intenzivní.
V některých regionech se tak díky intenzivním srážkám riziko sucha zmenší. Na místech, kde výrazněji nezaprší, bude vláhy naopak díky vysokým teplotám a velkému výparu ubývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).