Nebezpečí nedostatku
vody
8. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

SRÁŽKY
Za minulý týden spadlo na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 38 procentům normálu pro toto období. Srážky se v průběhu uplynulého týdne téměř nevyskytovaly, pouze v pátek vypadávalo na většině území 2 až 10 mm, na hřebenech hor byly srážky sněhové.

SNÍH
Celkově se zásoby vody ve sněhu k pondělnímu ránu (1. 3.) opět snížily, sníh zůstal většinou jen ve vyšších oblastech. V nižších a středních polohách se sníh již téměř nevyskytuje.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky převážně nadprůměrné, nejvíce vodné byly toky v povodí Odry a Bečvy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu nezměnila, hodnoty průtoků odpovídající úrovni pro hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Na celém území ČR je stav hladiny v mělkých vrtech normální až mimořádně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme setrvalé stavy nebo slabé poklesy většiny vodních hladin. V závislosti na denním chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky budou v horských a podhorských oblastech hladiny toků kolísat. U podzemních vod lze očekávat setrvalý stav až mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkých vrtech a zvětšování vydatnosti pramenů.

[Štěpánková]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).