Nebezpečí nedostatku
vody
31. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl poměrně bohatý na srážky, každý den se plošně vyskytovaly na většině území.

SRÁŽKY
Celkově za týden od 2. 8. do 8. 8. 2021 spadlo na celém území 40 mm srážek (Čechy 31 mm, Morava 56 mm), což odpovídá 159 procentům normálu pro toto období (Čechy 121 % N, Morava 232 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny vodních toků v průběhu týdne převážně stoupaly nebo mírně kolísaly vlivem srážek, které byly nejvydatnější v druhé polovině týdne. Na spadlé srážky reagovaly menší zasažené toky výrazným kolísáním a krátkodobými vzestupy hladin. Na Stružce v profilu Rychvald byl krátkodobě překročen 3. SPA na Stonávce v Hradišti 2. SPA a na dalších tocích již jen 1. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu celkově zlepšila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se již téměř nevyskytují.

PRUTOKY
Vzhledem k srpnovým průměrům dosahovaly průtoky většinou rozmezí od 60 do 250 % Qm, některé srážkami zasažené toky 3 až 10násobku Qm.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Otavy, střední Vltavy, Berounky a horní Ohře) byla hladina silně nadnormální. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Labe od Orlice po Jizeru, dolní Sázavy a střední Moravy. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne většinou setrvalé nebo budou jen mírně kolísat vlivem srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).