Nebezpečí nedostatku
vody
41. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, minulý týden byl na území ČR srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 11. 10. do 17. 10. 2021 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 74 procentům normálu pro toto období (Čechy 85 % N, Morava 55 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen mírně kolísaly s týdenními rozdíly hladin většinou od -5 do +5 cm.


PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot v rozmezí od 40 do 90 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti předchozímu týdnu slabě zlepšila, nejvíce v povodí Moravy.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy a dolní Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně podnormální a v povodí Ploučnice silně podnormální.


ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mohou mírně kolísat vlivem srážek.


[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).