Nebezpečí nedostatku
vody
1. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy přetrvává pouze v nižších polohách na Moravě a na východě Čech.
Důvodem je rozložení srážek v uplynulých týdnech. Ty se vyskytly především v horských oblastech a vyšších oblastech, často v podobě sněžení.
Srážky zde pomohly ukončit většinu projevů sucha. Je to vidět například na zvýšení zaplnění retenční kapacity půdy na většině území.
Zvýšení průtoků v řekách je patrné hlavně na Českomoravské vrchovině, kde částečně odtával napadlý sníh.
Naopak podprůměrné zatím zůstávají odtoky v nižších a středních polohách na Moravě a ve východních Čechách.
Také v případě podzemních vod je jmenovaná oblast stále hodnocená jako suchá a zlepšování je velmi pomalé.
Sněhové a posléze smíšené a dešťové srážky nás čekají i v následujících dnech. Z hlediska doplňování podzemních vod i vytváření zásob sněhu na horách jde tedy o příznivý výhled.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).