Nebezpečí nedostatku
vody
50. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo postupně spíše chladnější počasí a sněhové srážky se v druhé polovině týdne přechodně vyskytly i v nižších polohách. V neděli se výrazně oteplilo a déšť se znovu vrátil i do horských poloh.

Srážky: V týdnu od 9. do 15. prosince bylo nejčastěji naměřeno od několika desetin do 10 mm srážek. Na jihozápadě a severu Čech však více, nejčastěji od 10 až do 30 mm a na hřebenech hor až okolo 40 mm.

Sníh: Na našich horách leželo v pondělí ráno od nesouvislé pokrývky do 15 cm sněhu. Na hřebenech českých hor 20 až 45 cm s vodní hodnotou 70 až 140 mm.

Půdní vláha: Deficit půdní vláhy se zejména v nižších a středních polohách opět mírně zvětšil. Největší zůstává v jihozápadních Čechách, a také ve Slezsku. Ohrožení půdním suchem však zůstává pouze lokální záležitostí.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích zůstávají podprůměrné až výrazně podprůměrné a pouze některé horské toky jsou přechodně po srážkách a tání sněhu průměrně vodné.

Podzemní vody: Stav podzemních vod zůstal opět stejný, případně se jen velmi nepatrně zhoršil a většinou je i nadále mírně až silně podnormální. V některých regionech v Čechách dokonce až mimořádně podnormální.

Během tohoto týdne převažuje velmi teplé proudění od jihu a vytvořila se inverze. Na některých místech tak je pouze slabě nad nulou a jinde 10 až 15 °C. Stávající počasí vydrží až do noci na sobotu a od víkendu naše území začnou přecházet jednotlivé fronty a místy zaprší.
Nasycenost půdy ani hladiny podzemních vod se znovu příliš měnit nebudou. Také průtoky ve vodních tocích zůstanou podprůměrné a až od víkendu může zejména v podhorských tocích začít vody přibývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).