Nebezpečí nedostatku
vody
20. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Také v minulém týdnu převládalo chladnější počasí, místy s deštěm a na horách se sněžením. Až na víkend se oblačnost protrhala a oteplilo se.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu spíše průměrné. Více srážek bylo naměřeno na severovýchodě našeho území, na Českomoravské vrchovině a místy na Šumavě.
Srážky a poměrně nízké teploty vedly k dalšímu zmírnění projevů meteorologického sucha.
Vzhledem k tomu, že se značná část srážek vsákla do půdy, došlo k dalšímu mírnému snížení deficitu půdní vláhy.
Půdním suchem bylo po uplynulém týdnu zasaženo zhruba 25 % našeho území.
Průtoky ve vodních tocích byly v předchozím týdnu stále většinou průměrné až podprůměrné. Některé horské toky a toky zasažené výraznější srážkovou činností byly mírně nadprůměrné.
K velmi mírnému zlepšení došlo také v oblasti podzemních vod, stále však zůstávají převážně mírně až silně podnormální.
Od začátku tohoto týdne se vyskytují občasné srážky, které jsou místy i intenzivnější. Zejména v severovýchodní polovině území bude srážková činnost ještě do čtvrtka pokračovat. Naplní se tak vodní toky, výrazně se sníží plocha území zasažená půdním suchem a opět se trochu zlepší situace na podzemních vodách.
V závěru týdne srážek výrazně ubude a ukáže se i sluníčko.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).