Nebezpečí nedostatku
vody
49. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu už se ochladilo na normální prosincové teploty a na horách postupně přibývala sněhová pokrývka. V závěru týdne se opět oteplilo, místy zapršelo, a to znovu i na horách.

Srážky: V týdnu od 2. do 8. prosince bylo nejčastěji naměřeno od několika desetin do 5 mm srážek. Na horách (s výjimkou Beskyd) však mnohem více, nejčastěji od 10 až do 40 mm.

Sníh: Na našich horách tak leželo koncem minulého týdne většinou pouze do 10 cm sněhu, na hřebenech Krkonoš a Šumavy 10 až 30 cm s vodní hodnotou v maximech 60 až 90 mm.

Odtok: Vzhledem k tomu, že největší srážkové úhrny byly zaznamenány opět na horách a v závěru týdne se střídalo sněžení s deštěm, tak také odtok byl největší právě z pohraničních horských poloh.

Průtoky Podhorské toky tak byly rozkolísané, ale průtoky v ostatních vodních tocích byly během minulého týdne převážně setrvalé. Vzhledem k dlouhodobým průměrům pro toto období ale zůstávají průtoky podprůměrné.

Půdní vláha: Deficit půdní vláhy se zejména v nižších a středních polohách zvětšil. Největší zůstává v jihozápadních Čechách, a také ve Slezsku. Ohrožení půdním suchem však zůstává pouze lokální záležitostí.

Podzemní vody: Stav podzemních vod zůstal stejný, případně se velmi mírně zhoršil a většinou je stále mírně až silně podnormální. V některých regionech v Čechách dokonce mimořádně podnormální.

V první polovině tohoto týdne se mnoho srážek nevyskytlo, od čtvrtka se vyskytovat začnou a od středních či vyšších poloh budou sněhové a četnější. V samém závěru týdne se však opět oteplí.
Nasycenost půdy ani hladiny podzemních vod se opět příliš měnit nebudou a až v samém závěru týdne se mírně začnou zvedat hladiny zejména podhorských toků.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).