Nebezpečí nedostatku
vody
25. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky, které byly i velmi intenzivní. V závěru týdne se ochladilo a přibylo míst, na kterých zapršelo.
Během minulého týdne nejvíce zapršelo v jižní polovině území, zejména v oblasti Šumavy, Novohradských hor a v širším okolí Brna. Naopak v Podkrušnohoří a v severovýchodních Čechách bylo srážek mnohem méně.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné až silně podprůměrné. Po zmíněných srážkách v minulém týdnu jsou ještě průměrné až nadprůměrné některé toky odvodňující Šumavu a Českomoravskou vrchovinu.
Například na Blanici v profilu Podedvory byl po opakovaných intenzivních srážkách přechodně překročen 3. SPA. Na některých dalších tocích byl také krátkodobě překročen 1. nebo 2. SPA.
Vzhledem k pokračujícím velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek opět zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je ohrožena i nadále zhruba třetina našeho území. Zejména nižší polohy v severozápadní polovině Čech.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách, ale místy i v nižších polohách Moravě.
Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu opět mírně zhoršil. Zůstává převážně mírně až silně podnormální. O něco příznivější je situace v Pošumaví a místy na severní Moravě.
Také v následujících dnech očekáváme velmi teplé počasí a až do konce týdne prakticky beze srážek.
Kvůli vysokým teplotám a velkému výparu tak bude ubývat vody ve vodních tocích, v podzemních vodách, a také vláha v půdě.


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).