Nebezpečí nedostatku
vody
27. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu už se mírně ochladilo a zejména v jeho úvodu se vyskytly v jihovýchodní polovině území místy i velmi intenzivní srážky.
Během týdne od 1. do 7. 7. napršelo od 1 do 20 mm srážek, na Českomoravské vrchovině a na střední Moravě místy 30 až 60 mm. Na severozápadě území se naopak srážky téměř nevyskytly.
Zejména v severozápadní polovině území, a také na severní Moravě se tak opět zvětšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo více než 60 % území. Zasažena je většina území Čech a nižší a střední polohy na Moravě a ve Slezsku.
Vzhledem k deficitu srážek a vysokým teplotám v posledním období se výrazně zvýšila retenční kapacita půdy, a to zejména v Čechách a místy v nižších polohách na Moravě a ve Slezsku.
Většina vodních toků byla po většinu minulého týdne podprůměrná až silně podprůměrná. Rozkolísané byly některé toky zejména na Českomoravské vrchovině a na střední Moravě. Nejnižší průtoky jsou aktuálně na tocích v povodí horní Berounky, a také na přítocích střední Vltavy a středního Labe.
Také hladiny podzemních vod oproti minulému týdnu znovu zaklesli. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V závěru tohoto týdne se po delší době vyskytnou dešťové srážky, které zasáhnou většinu našeho území a alespoň přechodně tak zmírní prohlubující se sucho. Vzhledem k již zmíněné velké retenční kapacitě půdy se většina srážek vsákne do půdy. Průtoky ve vodních tocích i hladiny podzemních vod zůstanou i nadále většinou podprůměrné.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).