Nebezpečí nedostatku
vody
17. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině týdne převládalo jasno až polojasno, srážky se téměř nevyskytovaly. V závěru týdne se na většině území vyskytoval déšť nebo přeháňky, přičemž nejvytrvalejší déšť byl v noci ze soboty na neděli a dále v nedělních dopoledních hodinách.

SRÁŽKY
Za uplynulý týden spadlo na celém území 22 mm srážek, což odpovídá 164 % normálu pro toto období.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne díky teplotám a dešti pozvolna snižovaly. Pouze v nejvyšších polohách se během neděle díky sněžení mírně zvýšily.

PRŮTOKY
Hladiny toků byly většinou setrvalé nebo slabě klesaly či kolísaly. Během víkendu, v reakci na srážky, které zasáhly celé území ČR, a vlivem odtávání sněhové pokrývky z hřebenů hor, nastaly všeobecné vzestupy hladin. V několika měrných profilech došlo v neděli k překročení 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně v rozmezí od 30 do 90 % Qm, na tocích zasažených srážkami na konci týdne byly 1,5 až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se i nadále téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově normální. V Čechách, s výjimkou východních Čech, povodí horní Vltavy a Lužické Nisy a Smědé, která byla normální, převládal silně podnormální stav.

ZÁVĚR
Do pátku očekáváme srážky, které budou od 1000 m n. m. smíšené, na hřebenech nejvyšších hor sněhové. Zásoby vody ve sněhu budou do pátku v nejvyšších partiích mírně přibývat. V závěru týdne bude v důsledku zvyšujících se teplot docházet k odtávání ve všech polohách. Hladiny toků v horských a podhorských oblastech budou mírně kolísat v závislosti na intenzitě a rozložení srážek a odtávání sněhu.

[Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).