Nebezpečí nedostatku
vody
2. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne převažovalo chladné počasí, občas se vyskytovalo sněžení, které bylo na horách i vydatnější a v závěru týdne se ještě více ochladilo. Především na severovýchodě území poklesly teploty pod -10 °C.

SRÁŹKY
Za týden od 11. do 17. 1. spadlo na celém území 8 mm srážek, což odpovídá zhruba normálu pro toto období. Srážky se vyskytovaly v průběhu téměř celého týdne a většinou byly sněhové ve všech polohách.

SNÍH
K pondělnímu ránu (18. 1.) se zásoby vody ve sněhu zvýšily ve všech oblastech ČR, nejvíce na horách a ve vyšších a středních polohách. Nejvíce sněhu leželo na hřebenech Krkonoš (80 až 120 cm), na hřebenech ostatních hor je nejčastěji 40 až 90 cm. Na Vysočině a v Brdech je od 10 do 30 cm sněhu. V nížinách nejčastěji od několika cm do 15 cm sněhu. Vodní hodnota se pohybuje v nižších a středních polohách od několika mm do 50 mm, na horách nejčastěji od 50 do 100 mm a na hřebenech hor od 100 do 200 mm.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly setrvalé nebo mírně rozkolísané, v porovnání s dlouhodobými průměry jsou průtoky průměrné nebo podprůměrné, zejména v povodí dolní Moravy místy i nadprůměrné. Vlivem nízkých teplot se především v závěru týdne u menších horských toků začalo objevovat ovlivnění ledovými jevy.

PŮDNÍ SUCHO
Oproti minulému týdnu došlo opět k mírnému zvýšení vlhkosti půdy na většině území, půdní sucho se vyskytuje i nadále pouze lokálně především v severozápadních Čechách, a to zejména v hlubších vrstvách půdy.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu mírně zhoršil nebo zůstal na podobné úrovni. Nejčastěji jsou podzemní vody normální nebo zejména na Moravě i nadnormální. Naopak na severozápadě Čech jsou i nadále většinou mírně až mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
Za včerejší frontou se začalo oteplovat a teplejší počasí přetrvá až do konce pracovního týdne, o víkendu se opět začne postupně ochlazovat a pravděpodobně se přidají místy i srážky, které budou minimálně od vyšších poloh přecházet ve sněhové. Sněhové zásoby se do víkendu sníží, zejména v nižších a středních polohách.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).