Nebezpečí nedostatku
vody
19. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl ve znamení nadprůměrných průtoků. Od středy docházelo vlivem četných srážek k opakovaným vzestupům hladin vodních toků místy i s překročením SPA.

SRÁŽKY
Za týden 10. až 16. 5. spadlo na celém území 43 mm srážek, což odpovídá 302 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v důsledku vydatných srážek v průběhu týdne většinou rozkolísané, převážně se vzestupnou tendencí, četně došlo k překročení SPA. Nejvíce stoupaly hladiny v povodí Vltavy, částečně také horního a středního Labe, Dyje a Odry. Místy byly vzestupy hladin výrazné a v řadě profilů vedly k překročení SPA. Na Skalici v Zadním Poříčí, na Úslavě v Prádle byl ve čtvrtek 13., resp. v pátek 14. 5. překročen 3. SPA, hladiny Smutné v Ratajích, Kocáby ve Štěchovicích, Blanice v Louňovicích a Chotýšanky ve Slověnicích překročily 2. SPA, v řadě profilů v povodí Lužnice, Blanice, Sázavy, Berounky, dolní Vltavy a Labe, Opavy a Dyje byl překročen 1. SPA. Na Hvozdnici v Jakartovicích byl po výrazných srážkách zaznamenán více než 50 l.p.Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově normální.

ZÁVĚR
Ve druhé polovině týdne, v závislosti na intenzitě a rozložení srážek, očekáváme mírné kolísání vodních hladin, však již bez dosažení SPA.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).