Nebezpečí nedostatku
vody
43. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden s sebou nepřinesl žádné srážky na našem území.

SRÁŽKY
Za týden od 25. 10. do 31. 10. 2021 spadlo na celém území 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Pohyby hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +2 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 43. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Olše a Ostravice mírně podnormální, v povodí Stěnavy silně podnormální a v povodí Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Během pondělního večera budou přes ČR postupovat od západu srážky, které zasáhnou v průběhu noci na úterý postupně většinu území. Srážky očekáváme na většině území i během noci na čtvrtek. Přeháňky se budou místy vyskytovat i v závěru týdne. Hladiny vodních toků budou na tyto srážky reagovat kolísáním nebo přechodnými vzestupy.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).