Nebezpečí nedostatku
vody
33. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky vypadávaly hlavně na začátku a pak v závěru týdne, vydatnější byly, zejména na začátku týdne, na Moravě, v závěru týdne pak pršelo na většině území.

SRÁŽKY
Za týden od 16. 8. do 22. 8. 2021 spadlo na celém území 18 mm srážek (Čechy 11 mm, Morava 28 mm),
což odpovídá 108 % normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 201 % N).


TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly převážně setrvalé nebo slabě kolísaly, výraznější vzestupy byly zaznamenány na menších tocích v povodí Dyje po srážkách na začátku týdne. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly
mezi -6 až +1 cm. Největší týdenní poklesy zaznamenala dolní Vltava a dolní Labe (-44 až -27 cm) vlivem manipulací na VD Vrané.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům dosahovaly průtoky většinou podprůměrných až průměrných hodnot od 40 do 100 % Qm, některé srážkami zasažené toky až 2násobku Qm Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací
hydrologického sucha se oproti předchozímu týdnu situace celkově nepatrně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na většině území ČR normální. V povodí střední Vltavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální, v povodí Otavy, horní Berounky a
Olše a Ostravice mírně nadnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální.

ZÁVĚR
V dalším období budou hladiny toků mírně rozkolísané v závislosti na rozložení a intenzitě očekávaných srážek.


SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě nadprůměrný. Toky v zasažených oblastech reagovaly vzestupy, celkově za týdne však byly rozdíly hladin jen minimální Z hlediska hydrologického sucha se situace
oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla na území ČR většinou normální nebo mírně nadnormální.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).