Nebezpečí nedostatku
vody
11. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Počasí bylo minulý týden proměnlivé. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne a byly většinou smíšené nebo sněhové a to i v nižších polohách.
SRÁŽKY
Za týden od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 75 procentům normálu pro toto období (Čechy 76 % N, Morava 71 % N). Sněhová pokrývka přibývala v horských oblastech rovnoměrné v průběhu celého týdne. Ve druhé polovině týdne sněžilo ve všech nadmořských výškách. Průměrně přibývalo 1 až 17 cm nového sněhu každý den (nejvíce během pátku a neděle) ve všech horských oblastech, sníh padal a místy se udržel i v nejnižších polohách.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne zvyšovaly ve všech polohách. Nejvíce sněhu přibylo ve druhé polovině týdne, a to zejména v horských oblastech. Nejvíce sněhu leží na hřebenech Krkonoš (40 až 180 cm).

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne většinou mírně kolísaly, převážně s klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 75 % Qm, ojediněle některé menší toky dosahovaly lehce nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu ve většině povodí nezměnila, jen v povodí Moravy se nepatrně zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil. Na většině území ČR převládá normální stav, pouze na střední Moravě a ve východních Čechách je situace o něco lepší.

ZÁVĚR
V nejbližších dnech očekáváme slabé srážky, které budou zpočátku od 600 m n. m. smíšené nebo sněhové. Zejména v Jeseníkách a Beskydech může připadnout až 10 cm nového sněhu. V dalších dnech se bude mírně oteplovat. Další srážky očekáváme až během víkendu, budou převážně dešťové, nad 800 m n. m. smíšené nebo sněhové. Zásoby vody ve sněhu budou vlivem oteplení v průběhu týdne zvolna klesat v nižších a středních polohách, kde budou mírně zvedat hladiny menších toků. V horských oblastech nebude docházet k výraznějším změnám.

[Kimlová]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).