Nebezpečí nedostatku
vody
52. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během uplynulého týdne bylo převážně oblačno až zataženo. Během týdne se postupně velmi oteplilo. Z počátečních denních teplot od -2 do 2 °C se ke konci týdne zvýšily místy až k +15 °C. Podobně i noční teploty se zvýšily z počátečních -2 až -6 °C až na 10 až 6 °C.

SRÁŽKY
Za týden od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 49 mm srážek (Čechy 55 mm, Morava 38 mm), což odpovídá 133 procentům normálu pro toto období (Čechy 138 % N, Morava 121 % N).

TENDENCE
HHladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. K vzestupům docházelo především na tocích v pohraničních horských oblastech vlivem tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány v druhé polovině týdne v povodí horní Jizery, kde místy došlo k překročení 1. SPA, na Jizeře v profilu Jablonec nad Jizerou došlo krátkodobě i k překročení 2. SPA.

PRUTOKY
VV porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí nejčastěji od 45 do 300 % Qm, u rozvodněných toků místy až 8 násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila.

SNIH
CCelkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka ubyla.
PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři a Stěnavy byla hladina silně podnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou rozkolísané. Vzestupy očekáváme vlivem srážek zejména na tocích odvodňujících Šumavu, kde bude v úterý a v noci na středu docházet i k překročení 3. SPA. Hladiny se budou postupně zvedat na tocích odvodňujících Jizerské, Orlické hory, Krkonoše a Jeseníky. Od středy se začne ochlazovat a situace se začne uklidňovat. V následujícím období lze celkově očekávat mírný vzestup stavu podzemní vody v mělkém oběhu.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).