Nebezpečí nedostatku
vody
22. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl kromě soboty, kdy se na celém území vyskytovaly přeháňky a bouřky, téměř beze srážek.

SRÁŽKY
Za týden od 31. 5. do 6. 6. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 2 mm), což odpovídá 22 procentům normálu pro toto období (Čechy 30 % N, Morava 11 % N).

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem k tomu, že podprůměrné srážky se vyskytují již druhý týden v řadě, začínají se ve středních Čechách a na střední Moravě objevovat hodnoty pro mírně až silně podnormální meteorologické sucho.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou klesaly, případně byly setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 0 do -30 cm, na dolní Vltavě a dolním Labi byly vlivem postupného snižování odtoku z VD Vrané poklesy i výraznější. V závěru týdne docházelo ke kolísání hladin menších toků v důsledku přeháněk a bouřek.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu mírně zhoršila, přesto se toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody je na většině území normální. Nadnormální hodnoty se vyskytují v povodí Odry, středního Labe a Malše. Mírně podnormálního jsou hodnoty v povodí dolní Ohře.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou setrvalé nebo slabě rozkolísané, hladiny menších toků mohou při očekávaných bouřkách a přeháňkách kolísat i výrazněji.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).