Meteorologické
sucho
9. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

SRÁŽKY
Srážky se až do středy téměř nevyskytovaly. Od čtvrtečního odpoledne až do pátečního poledne pršelo na celém území, zpočátku byly srážky dešťové, postupně téměř na celém území sněhové či smíšené. Za minulý týden spadlo na celém území 7 mm srážek, což odpovídá 79 procentům normálu pro toto období.
SNÍH
Celkově se zásoby vody ve sněhu k pondělnímu ránu (8. 3.) opět mírně snížily, kromě nejvyšších poloh.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne většinou klesající tendenci nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné až průměrné, v rozmezí od 50 do 110 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu jen nepatrně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Na celém území ČR je stav hladiny v mělkých vrtech normální až mimořádně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo slabé poklesy většiny vodních hladin. Ve druhé polovině týdne, v závislosti na předpokládaných srážkách a vyšších teplotách, budou zejména horské a podhorské toky kolísat nebo mírně stoupat. U podzemních vod lze očekávat setrvalý stav až mírný vzestup hladiny v mělkých vrtech a mírné zvětšování vydatnosti pramenů.

[Štěpánková]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).