Meteorologické
sucho
14. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Zpočátku týdne bylo jasno, postupně zataženo s deštěm a přeháňkami, které byly od úterý až do čtvrtka již od 300 m n. m. smíšené nebo sněhové. Od pátku pak převažovalo polojasno až oblačno a srážky se téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 5. 4. do 11. 4. 2021 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 56 % normálu pro toto období (Čechy 66 % N, Morava 38 % N).

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v důsledku sněžení v první polovině týdne mírně zvýšily, a to hlavně ve středních a vyšších polohách. Nový sníh, který připadl v nižších a středních polohách, většinou v důsledku oteplení v závěru týdne odtál. V nejvyšších oblastech došlo k slabému nárůstu vodní hodnoty sněhu nebo zůstaly zásoby sněhu podobné, v oblastech pod 900 m n. m. došlo k poklesu zásob vody ve sněhu. Jedny z nejvyšších hodnot - 122 cm výšky a 610 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí 12. 4. ráno naměřeny v profilu Nad Voseckou v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé, s převažující klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji od 35 do 70 % Qm, nejvodnější toky dosahovaly ojediněle průměrných až lehce nadprůměrných hodnot do 2 násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha je situace podobná jako v předchozím týdnu, toky s průtoky pod čtvrtinou měsíčního normálu se vyskytují jen zřídka, nejčastěji v povodí Vltavy.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 14. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě, severozápadě a severu Čech byl stav hladiny převážně mírně až mimořádně podnormální (povodí Ploučnice), silně podnormální stav se vyskytoval také v povodí střední Vltavy. Povodí Orlice a horní Sázavy a Stěnavy bylo mírně podnormální. Na zbytku území ČR byl stav normální. Nadnormální stav se nevyskytoval v žádném ze sledovaných povodí.

ZÁVĚR
Až do pátku k nám bude proudit chladnější a vlhký vzduch od severu a očekávané srážky budou i v nižších polohách smíšené nebo sněhové. V tomto období budou zásoby vody ve sněhu přibývat. V úterý může připadnout v polohách nad 400 m n. m. 5 až 15 cm, v Beskydech 15 až 25 cm nového sněhu. I v dalších dnech budou srážky nad 400 m n. m. smíšené nebo sněhové. Od pátku očekáváme mírné oteplování a případné srážky budou převážně dešťové, pouze v nejvyšších polohách ještě mohou být ojediněle i sněhové. Celkově očekáváme nárůst zásob vody ve sněhu ve vyšších a horských polohách. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo slabě rozkolísané, v závěru týdne pak mohou kolísat výrazněji nebo mírně stoupat v závislosti na srážkách a vyšších teplotách.


[Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).