Meteorologické
sucho
26. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V průběhu uplynulého týdne se přeháňky nebo bouřky vyskytovaly téměř každý den a hladiny řek ojediněle stoupaly i nad úrovně SPA.

SRÁŽKY
Za týden od 28. 6. do 4. 7. 2021 spadlo na celém území 25 mm srážek (Čechy 30 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 148 procentům normálu pro toto období (Čechy 180 % N, Morava 91 % N).

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Stále tedy pokračují mírně nadprůměrné srážky. Díky tomu se i nadále zlepšuje situace z hlediska meteorologického sucha a to zejména v Čechách, kde je stav většinou normální, pouze v povodí středního Labe a dolní Ohře je mírně, ojediněle silně podnormální. Na Moravě se situace zlepšila jen mírně, nadále se vyskytuje mimořádně nebo silně podnormální sucho v povodí Dyje a střední Moravy.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v uplynulém týdnu celkově převážně setrvalé nebo pozvolna klesaly, ale v důsledku přeháněk a bouřek, které se opakovaly téměř každý den, byly některé toky rozkolísané. V závislosti na velmi silných bouřkách s vydatnými srážkami v noci z úterý na středu, kdy do rána na většině území s výjimkou jižní Moravy spadlo 10 až 30 mm srážek, v maximech až 50 mm, výrazněji stoupaly hladiny zasažených menších řek a potoků. Ojediněle byly překročeny 1. a 2. povodňové stupně, nejčastěji na jihozápadě Čech v povodí Berounky. Vzhledem k červencovým průměrům dosahovaly průtoky většinou hodnot od 40 do 200 % Qm, některé srážkami zasažené toky, nejčastěji v povodí Berounky, dosahovaly 3 až 7násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. V povodí Odry a Bečvy počet profilů pod čtvrtinou měsíčního normálu mírně vzrostl. Vodnosti na úrovni 355 d. p. byly nejčastěji v povodí Odry a ojediněle v povodí dolního Labe a Ohře.

ZÁVĚR
Nakonec ještě stručný výhled. Zpočátku budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závislosti na očekávaných bouřkách ve čtvrtek odpoledne a v pátek, které mohou být velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm a kroupami, může zejména na menších tocích docházet k prudkým přechodným vzestupům hladin i s překročením povodňových stupňů. V závěru týdne budou hladiny setrvalé nebo dle rozložení a intenzity přeháněk a bouřek mírně rozkolísané. Přehled je u konce, díky za pozornost a hezký den všem!

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).