Meteorologické
sucho
21. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu bylo počasí velmi proměnlivé. Pršelo každý den, většinou ve formě přeháněk.

SRÁŽKY
Za týden od 24. 5. do 30. 5. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 53 procentům normálu pro toto období (Čechy 52 % N, Morava 55 % N).

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesající tendenci nebo mírně kolísaly. Celkově hladiny poklesly nejčastěji od -1 do -20 cm, na větších tocích až -75 cm. V porovnání s dlouhodobými květnovými normály byly průtoky většiny toků mezi 70 až 135 % Qm. Hydrologická situace se oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila, toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se vyskytují místy na přítocích střední Moravy.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 21. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí středního Labe, v jihozápadních Čechách, v povodí Berounky, v povodí horní Sázavy, na většině severní Moravy a v povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina silně nadnormální. Na zbylém území byl stav normální, s výjimkou mírně podnormálního povodí dolní Ohře.

ZÁVĚR
Na začátku období budou hladiny setrvalé, v závěru týdne, mohou hladiny menších toků mírně kolísat v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).