Meteorologické
sucho
4. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

SRÁŽKY
Za týden od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021 spadlo na celém území 18 mm srážek (Čechy 22 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 206 procentům normálu pro toto období (Čechy 221 % N, Morava 168 % N). Srážky na začátku týdne byly převážně sněhové. V pátek a sobotu v nižších a středních polohách pršelo a v závěru týdne pak opět připadl další sníh na horách, nejvíce v severní polovině území.

SNÍH
K pondělnímu ránu (1. 2.) se zásoby vody ve sněhu zvýšily zejména na horách a ve středních polohách. Nejvíce sněhu leží na hřebenech Krkonoš (90 až 145 cm).

PRŮTOKY
Díky částečnému odtátí sněhové pokrývky ve středních a nižších polohách se zlepšilo hodnocení parametrů hydrologického sucha, a to kromě oblasti Podkrušnohoří a jižní Moravy na celém území ČR. Aktuálně jsou hodnoty většinou nadprůměrné.

HYDROLOGICKÉ SUCHO
Hladiny vodních toků měly zpočátku spíše mírně klesající tendenci, během víkendu pak převažovaly mírné vzestupy v důsledku tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Nejvýraznější vzestupy byly na tocích odvodňujících Šumavu a Českomoravskou vrchovinu a také v povodí Berounky a Dyje, místy až na úroveň 1. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu zlepšila, hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme ubývání sněhu v nižších a středních polohách v důsledku oteplení a očekávaných srážek, ve vyšších a horských polohách budou zásoby vody ve sněhu naopak mírně přibývat. Během dnešního dne a zítřka očekáváme vzestupy hladin většiny vodních toků vlivem dešťových srážek a odtávání sněhové pokrývky. V závěru týdne budou toky opět postupně klesat nebo budou setrvalé.
[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).