Meteorologické
sucho
42. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
minulý týden byl na území ČR srážkově velmi podprůměrný, na Moravě se srážky téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 18. 10. do 24. 10. 2021 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 0.3 mm), což odpovídá 29 procentům normálu pro toto období (Čechy 42 % N, Morava 4 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen mírně kolísaly s týdenními rozdíly hladin většinou od -5 do +5 cm.


PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 %.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu ve většině povodí mírně zhoršila, v povodí dolního Labe a Ohře se mírně zlepšila.PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 42. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy a dolní Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně podnormální a v povodí Ploučnice silně podnormální.


ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo budou slabě klesat.


[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).