Meteorologické
sucho
10. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

SRÁŽKY
Za minulý týden spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 8 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 69 procentům normálu pro toto období (Čechy 76 % N, Morava 53 % N). Srážky se během prvních tří dnů téměř nevyskytovaly. Ve čtvrtek byly srážky téměř na celém území republiky, ve vyšších polohách byly sněhové. Nejvíce napadlo v Jeseníkách (5 až 11 cm) a v Krkonoších (4 až 7 cm). Během soboty připadlo ve stejné oblasti 3 až 5 cm, v maximech až 15 cm.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu v průběhu týdne mírně kolísaly, celkově se ale k pondělnímu ránu (15. 3.) příliš nezměnily, na horách na severu ČR mírně přibyly. Nejvíce sněhu leží na hřebenech Krkonoš (50 až 160 cm).

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne většinou mírně kolísaly, s celkově slabě klesající nebo setrvalou tendencí. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 45 do 80 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu nezměnila.

PODZEMNÍ VODY
Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil. Na severu a západě Čech nadále převládal normální stav hladiny, v jižních a východních Čechách mírně nadnormální. Na Moravě byl stav mělkých vrtů mírně až silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme setrvalé stavy nebo mírné kolísání vodních hladin v závislosti na intenzitě a skupenství srážek. Během úterý může připadnout až 30 cm nového sněhu, v dalších dnech kolem 10 až 15 cm nového sněhu. U podzemních vod lze očekávat setrvalý stav až pokles hladiny v mělkých vrtech a mírné zmenšování vydatnosti pramenů.

[Šťastný]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).