Meteorologické
sucho
6. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

SRÁŽKY
Za týden od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 39 procentům normálu pro toto období (Čechy 33 % N, Morava 53 % N). Srážky byly hlavně sněhové a vyskytovaly se nejvíce v první polovině týdne. Nejvíce nasněžilo v noci z neděle na pondělí, kdy v průměru napadlo na většině území 5 až 15 cm nového sněhu, pouze na jihovýchodě republiky převažovaly mrznoucí srážky.

SNÍH
K pondělnímu ránu (15. 2.) se zásoby vody ve sněhu mírně zvýšily ve všech polohách. Kromě jihu Moravy leží sníh téměř na celém území ČR. Nejvíce sněhu leží na hřebenech Krkonoš (90 až 160 cm).

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v průběhu celého týdne převážně na poklesu, v závěru týdne volně přecházely do setrvalých stavů. Mírně podprůměrné průtoky se vyskytují zejména na západě, severozápadě a východě republiky, jinak vzhledem k dlouhodobým únorovým průměrům převažují průměrné až mírně nadprůměrné průtoky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu nezměnila, hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod zůstal ve srovnání s předchozím týdnem srovnatelný. Pouze místy na severozápadě republiky se situace mírně zlepšila.

ZÁVĚR
V první polovině následujícího týdne očekáváme ještě po celý den teploty pod bodem mrazu a přibývaní sněhové pokrývky. V polovině druhé vlivem oteplení již budou hladiny většiny vodních toků na vzestupu, přes noc se stále mohou teploty pohybovat pod bodem mrazu, a tak se dá předpokládat kolísání hladin vodních toků.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).