Meteorologické
sucho
38. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl srážkově podprůměrný na celém území ČR, nejvíce srážek spadlo během úterý a středy na Moravě a na severu Čech.


SRÁŽKY
Za týden od 20. 9. do 26. 9. 2021 spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 37 procentům normálu pro toto období (Čechy 27 % N, Morava 53 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od +2 do -15 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot od 35 do 100 % Qm, v povodí Dyje, Vltavy, Lužnice a Odry dosahovaly ojediněle i nadprůměrných hodnot (110 až 200 % průměru). Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila.


ZÁVĚR
Srážky se budou vyskytovat v průběhu celého týdne jen ojediněle nebo místy. Toky mohou na srážky reagovat přechodnými vzestupy hladin nebo kolísáním, jinak budou toky převážně setrvalé.

[Adam Šťastný, Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).