Meteorologické
sucho
44. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Pršelo na celém našem území, nejvíce v severozápadních Čechách.

SRÁŽKY
Za týden od 1. 11. do 7. 11. 2021 spadlo na celém území 23 mm srážek (Čechy 28 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 223 procentům normálu pro toto období (Čechy 253 % N, Morava 154 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané s celkově vzestupnou tendencí. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly od -1 do +10 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji podprůměrné až průměrné (30 až 105 % průměru). Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila. V povodí Vltavy, Labe a Dyje se profily s vodnostmi pod hranicí sucha (Q355d) vyskytují jen ojediněle, v povodí Odry a Moravy po Dyji je hydrologické sucho zaznamenáno stále na cca 20 % hlásných profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Ploučnice, Stěnavy a Olše a Ostravice mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy nebo mírné poklesy hladin vodních toků i hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).