Meteorologické
sucho
34. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během uplynulého týdne na našem území pršelo každý den.
Nejvíce vody spadlo v horských pohraničních oblastech na severu Čech a Moravy, naopak nejmenší srážkové úhrny
byly zaznamenány na jižní a střední Moravě.

SRÁŽKY
Za týden od 23. 8. do 29. 8. 2021 spadlo na celém území 23 mm srážek (v Čechách 27 mm, na Moravě 17 mm),
což odpovídá 154 procentům normálu pro toto období (Čechy 178 % N, Morava 111 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne v Čechách převážně mírně stoupaly, na Moravě byly většinou setrvalé
nebo jen slabě kolísaly. Počátkem týdne v důsledku trvalých intenzivních srážek, které zasáhly zejména horské oblasti na severu Čech,
výrazněji stoupaly hladiny horských toků. Největší vzestupy, ojediněle k 1., ale i 2. SPA, byly v na horním Labi v Krkonoších
a na horní Jizeře v Jizerských horách. Celkové týdenní rozdíly hladin všech sledovaných toků na našem území se většinou pohybovaly mezi 0 až +18 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot od 45 do 145 % Qm,
některé více vodné horské a podhorské toky 2 až 3násobku Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha se oproti předchozímu týdnu situace kromě povodí Moravy celkově nepatrně zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy, střední Vltavy, horní Ohře a Svratky a Svitavy, byla hladina silně nadnormální. V povodí Berounky byla hladina mírně nadnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou v závislosti na srážkách hladiny vodních toků v první polovině týdne převážně mírně rozkolísané.
V reakci na trvalý a vydatný déšť, predikovaný v horských oblastech na severu a severovýchodě republiky během úterý a noci na středu,
očekáváme v zasažených oblastech výraznější vzestupy vodních hladin s možností dosažení SPA.
Ve druhé polovině týdne předpokládáme setrvalé stavy, mírné poklesy nebo slabé kolísání většiny vodních toků na našem území.

SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl v Čechách i na Moravě srážkově nadprůměrný. Toky ve srážkami zasažených oblastech reagovaly mírným kolísáním a vzestupy hladin.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu slabě zlepšila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu na území ČR celkově normální.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).