Hydrologické Povrchové
sucho
45. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný, celkově spadlo na našem území 6 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 49 % normálu pro toto období (Čechy 42 % N, Morava 61 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkově se rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly od -70 do + 5 cm, větší poklesy zaznamenaly hladiny dolní Moravy a Jizery (až -150 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 30 do 160 %, v povodí Odry, Bečvy a horního Labe se vyskytovaly i vyšší hodnoty.

VODNOSTI
Počet toků s indikací hydrologického sucha zůstal stejný.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Opavy byla zaznamenána silně nadnormální hladina a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 45. týdnu celkově mírně podnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků rozkolísané nebo na přechodných vzestupech v závislosti na rozložení a intenzitě srážek, které očekáváme v průběhu celého týdne. U podzemních vod v mělkém oběhu očekáváme stagnaci, případně mírný vzestup.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).