Hydrologické Povrchové
sucho
4. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Až do středy počasí u nás ovlivňoval hřeben vysokého tlaku vzduchu. Počasí však bylo spíše inverzního charakteru, jen ojediněle vypadávaly slabé srážky a slunečno bylo hlavně na horách. Od čtvrtka již bylo více oblačnosti na celém území a začaly se vyskytovat i slabé sněhové nebo dešťové srážky. Nejen v nížinách byly tyto dešťové srážky často mrznoucí.

SRÁŽKY
Celkově za uplynulý týden spadlo na celém území 0,6 mm srážek, což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo pozvolna klesaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm. Nejvýraznější poklesy zaznamenaly dolní úseky větších řek. Vzestupy hladin byly na tocích ojedinělé.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly většinou v rozmezí hodnot Q210–90d. Nejvíce vodné toky byly zejména v povodí Lužnice, Malše, Sázavy a na přítocích horního Labe. V povodí Odry, Olše, Moravy a Dyje byly nejčastěji na úsecích toků pod nádržemi. Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se na tocích v uplynulém týdnu nevyskytovaly.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály dosahovaly týdenní průtoky většinou podprůměrných až průměrných hodnot, nejčastěji v rozmezí 40–105 % QI. Mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly zejména v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Odry.

SNÍH
Vzhledem ke kladným maximálním teplotám v první polovině týdne v nižších a středních polohách sněhu ubylo, v nížinách roztál úplně. V horských oblastech se stav sněhové pokrývky příliš neměnil. V pondělí ráno 30. 1. leželo v Krkonoších 15 až 85 cm sněhu, na Šumavě, v Krušných, Jizerských a Orlických horách 10 až 30 cm. V Jeseníkách a okolí 10 až 80 cm, v Beskydech 10 až 70 cm a na Českomoravské vrchovině většinou 5 až 15 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově normální. Mimořádně nadnormální hladina byla dosažena v povodí Odry, silně podnormální Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy, případně v závislosti na skupenství srážek mírné kolísání hladin vodních toků. V závěru týdne bude kolísání na tocích výraznější. Podle posledních modelových předpovědí lze předpokládat na některých tocích i dosažení nižších povodňových stupňů.
V nižších polohách neočekáváme v týdenním horizontu výraznější akumulaci sněhu. K akumulaci sněhu bude docházet od středních poloh a zejména na horách budou vodní zásoby ve sněhu výrazně přibývat.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).