Hydrologické Povrchové
sucho
23. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
Uplynulý týden hodnotíme jako srážkově nadprůměrný. Pršelo každý den s výjimkou neděle. Většinou se jednalo o přeháňky a bouřky doprovázené přívalovými srážkami. Celkově za týden od 5. do 11. 6. spadlo na celém území 23 mm srážek, což odpovídá 125 procentům normálu pro toto období.

PUDNI SUCHO
Půdní sucho se oproti minulému týdnu zlepšilo, střední až silné půdní sucho se vyskytovalo jen na západě Čech.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu celého týdne mírně kolísaly nebo mírně stoupaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -1 do +10 cm, větší vzestupy byly zaznamenány zejména v povodí Sázavy, Lužnice, horní Vltavy, Blanice, Svratky, Jihlavy a na dolním toku Moravy a Dyje (+11 až +48 cm).

PRŮTOKY a VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí 35 až 85 % Qm. V jižní a jihovýchodní polovině republiky se vyskytovaly průměrné až mírně nadprůměrné průtoky s hodnotami do 2násobku normálu. Hydrologické sucho (Q355d) bylo zaznamenáno ojediněle v povodí Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 23. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horní Vltavy a dolní Sázavy byla zaznamenána mírně nadnormální hladina. V povodí horní Ohře silně podnormální a v povodí dolní Ohře dokonce mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo budou zvolna klesat. Přechodně mohou stoupat menší toky v závislosti na intenzitě lokálních přeháněk a bouřek v průběhu celého týdne. Půdní vlhkost bude kolísat nejvíce ve vrstvě 0 až 20 cm, riziko půdního sucha se bude zvyšovat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy lze očekávat mírný pokles.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).