Hydrologické Povrchové
sucho
41. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu


Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Celkově spadlo na celém území 12 mm srážek (Čechy 13 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 157 procentům normálu pro toto období (Čechy 156 % N, Morava 159 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +8 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, většinou v rozmezí od 25 do 75 % Qm a jen ojediněle dosahovaly průměrných či mírně nadprůměrných hodnot.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu slabě zlepšila ve všech povodích, nejvíce však v povodí dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí horní Sázavy, horní Ohře a Ploučnice byla silně podnormální a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina.

VÝHLED
Hladiny vodních toků budou v následujícím období zpočátku převážně setrvalé, postupně mohou v závislosti na srážkách mírně kolísat. Celkově lze očekávat stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).