Zemědělské
sucho
45. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne se ještě vyskytovaly srážky, které byly nejvydatnější v noci z úterý na středu v oblasti Českomoravské vrchoviny. Ve středu srážky ustávaly a ve druhé polovině týdne se vyskytovaly pouze ojediněle v podobě mrholení. Jinak převažovala malá oblačnost, ale od víkendu se postupně v nižších a středních polohách vytvořily mlhy a nízká oblačnost.

SRÁŽKY
V týdnu od 2. do 8. listopadu bylo naměřeno na Moravě 11 mm, což je normální množství pro toto období. V Čechách spadlo v průměru 8 mm srážek, což je mírně podnormální množství. V západní polovině Čech ale většinou pršelo jen velmi málo.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků v první polovině týdne kolísaly nebo byly na vzestupu, ve druhé polovině týdne již na celém území klesaly. Většina vodních toků má po minulém týdnu průtoky nadnormální, pouze na západě a severu Čech, jsou některé vodní toky pouze průměrné až podprůměrné, zejména v povodí Berounky a Ohře. Hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje.

ODTOK
Nejvýraznější vzestupy byly v minulém týdnu zaznamenány na tocích, které odvodňující Českomoravskou vrchovinu. Na několika profilech v povodí Orlice, přítoků středního Labe, horní Sázavy, Svratky a Třebůvky vystoupala voda nad úroveň 1. SPA. Nad úroveň 2. SPA vystoupla hladina Loučné v Dašicích, a pak zejména hladina Novohradky v profilech Luže a Úhřetice.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem k pravidelným srážkám v minulých týdnech je situace z pohledu meteorologického sucha na většině území normální až mírně nadnormální a pouze na západě a severu Čech je místy normální.

PŮDNÍ VLÁHA A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Vzhledem k dalším srážkám v minulém týdnu je nyní nasycenost půdy na většině území mírně až mimořádně nadnormální a dokonce i v západních a severních Čechách už je většinou také normální. Půdní sucho se už vyskytuje pouze v hlubších vrstvách půdy na severozápadě a západě Čech. Zemědělské sucho se v současné době nevyskytuje.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se oproti předchozímu týdnu mírně zlepšil, zejména v Čechách a v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na většině území jsou aktuálně hladiny podzemních vod v mělkých vrtech mírně až silně nadnormální a pouze v západní polovině Čech normální až podnormální.

ZÁVĚR
Také ve zbytku tohoto týdne se srážky vyskytnou pouze ojediněle v podobě mrholení nebo slabého deště. Jinak bude převládat zataženo nízkou oblačností, která se může zejména na horách a v závěru týdne i jinde protrhávat.
Hladiny vodních toků budou na poklesu, hladiny podzemních a nasycení půdy se příliš měnit nebude.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).