Zemědělské
sucho
38. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu


Dobrý den, vítejte u aktuálního přehledu počasí a stavu vody v krajině. Během minulého týdne se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Na celém území spadlo 0,2 mm srážek. To je pouhé 2 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky v poměrně širokém rozmezí od 30 do 140 %, na tocích v povodí středního Labe, Lužnice, Odry a Berounky byly vodnosti vyšší, většinou 1,5 až 3násobné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace vesměs slabě zhoršila, mírně přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, zejména v povodí Berounky a dolního Labe.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
V průběhu týdne se vlhkost půdy v obou sledovaných hloubkách opět mírně snížila. Při pohledu na mapu deficitu vody v půdě je ČR jednoznačně rozdělena na západní část, kde převládá mírné, místy až silné sucho a na východní polovinu , kde zatím převládá mírné vlhko.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Výskyt zemědělského sucha se rozšířil zejména v severozápadních a středních Čechách, částečně také v jihovýchodních Čechách. Na Moravě zatím převažuje normální stav nebo mírné vlhko.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, celkově ale zůstal normální. V západních a středních Čechách převládá mírně podnormální stav, na severovýchodě Čech až silně podnormální. Ve východních a jižních Čechách, a na většině území Moravy je stav převážně mírně nadnormální a na severu Moravy stále převládá silně nadnormální stav.

ZÁVĚR
V druhé polovině týdne očekáváme srážky, které budou zpočátku ve formě přeháněk a bouřek, v dalších dnech i trvalejší a vydatnější. Na tocích, zejména těch menších, bude v závislosti na intenzitě a rozložení těchto srážek docházet ke kolísání nebo vzestupům hladin.
V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vlhkost půdy se bude zvyšovat, zejména v severozápadní polovině republiky; na jihu Moravy lze čekat jen slabé nebo žádné zvýšení. Půdní vlhkost se bude v průběhu týdne zpočátku převážně snižovat, během víkendu se však znatelně zvýší.
Z přehledu vše, brzy na viděnou!

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).