Zemědělské
sucho
22. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se postupně srážky vyskytly na většině našeho území s tím, že nejčetnější a i nejvydatnější byly na severovýchodě území. Odpolední teploty nejčastěji vystupovaly na 15 a 20 stupňů a v neděli byly dokonce na mnoha místech i nižší. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha.

Srážky
V týdnu od 25. do 31. 5. spadlo na území České republiky v průměru 11 mm srážek, což je mírně podnormální množství pro toto období. Srážky však opět byly velmi nerovnoměrně rozmístěné, a tak na většině území napršelo od 5 do 25 mm, ale například v Beskydech a blízkém okolí napršelo i okolo 50 mm a na některých místech i nad 100 mm srážek.

Průtoky
Tyto srážky se projevily také na hladinách vodních toků, které byly v minulém týdnu setrvalé nebo právě po srážkách mírně rozkolísané, případně na vzestupech. K výraznějším vzestupům došlo v závěru týdne na tocích, které odvodňují Beskydy, kde byl na několika menších tocích překročen i 1. SPA. Jinak jsou ale průtoky ve vodních tocích i nadále nejčastěji podprůměrné.

Odtok
Dobře patrné je to také na mapě odtoku z našeho území. V první polovině týdne byl výraznější také z Jizerských hor a Krkonoš, ve druhé polovině týdne byl jednoznačně nejvýznamnější právě na tocích odvodňující Beskydy.

Meteorologické sucho
Díky již zmiňovaným srážkám v minulém i předchozích týdnech již přetrvává meteorologické sucho pouze na 15 % našeho území. Nejčastěji na severozápadě Čech a místy také ještě na východě Čech a na střední a jižní Moravě.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace postupně zlepšuje. Nyní je stále zasažena ještě zhruba třetina našeho území. Jedná se také zejména o severozápad Čech a některé regiony na Moravě.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, i tak ale nadále zůstává nejčastěji mírně podnormální až silně podnormální a stále se vyskytují regiony, kde je stav mimořádně podnormální. Pouze výjimečně je již stav podzemních vod hodnocen jako normální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Také v následujících dnech bude pokračovat proměnlivé počasí, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a pravděpodobně od čtvrtečního večera budou srážky ještě četnější a postupně zasáhnou většinu našeho území. Odpolední teploty vystoupají zpočátku nejčastěji do intervalu od 20 do 25 stupňů, ale postupně se ochladí na 16 až 22.
Z hlediska podzemních vod se situace do konce týdne nebude příliš měnit, ale lokálně může dojít k mírnému zlepšení. Nasycenost půdy se bude pravděpodobně koncem týdne opět zvětšovat a hladiny vodních toků budou v důsledku srážek rozkolísané.

[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).