Zemědělské
sucho
40. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne bylo velmi proměnlivé a zpočátku i chladnější počasí. Nejčastěji pršelo na severovýchodě území. V závěru týdne se oteplilo a v sobotu byl místy atakován i letní den. Ze soboty na neděli přešla studená fronta, na které se místy vyskytovaly bouřky, opět hlavně v severovýchodní polovině území.

SRÁŽKY
V týdnu od 28. září do 4. října spadlo v průměru na celé území České republiky cca 20 mm srážek, což odpovídá zhruba dvojnásobku normálu pro toto období. Srážky byly ale rozloženy velmi nerovnoměrně, na jihozápadě území nejčastěji napršelo pouze do 5 mm, ale na severovýchodě nejčastěji nad 40 mm a V Beskydech ojediněle 50 až 100 mm.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne nejčastěji kolísaly, především na severovýchodě území ale docházelo i k výraznějším vzestupům. Největší vzestupy byly zaznamenány v povodí Odry, Moravy, Bečvy, horního Labe a Jizery, a to zejména v závěru týdne. Zejména na tocích, které odvodňují Beskydy, byly místy překročeny 1. SPA.
Z hlediska hydrologického sucha se situace mírně zlepšila a průtoky pod stavem sucha se vyskytují pouze ojediněle na severozápadě území.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Z pohledu meteorologického sucha je stav na našem území díky dalším srážkám v minulém týdnu normální nebo i mírně nadnormální, a to zejména na severovýchodě území.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY a AGRONOMICKÉ (ZEMĚDĚLSKÉ) SUCHO
Deficit půdní vláhy i po předchozích srážkách stále ještě místy přetrvává v severozápadní polovině Čech, a to zejména v hlubších vrstvách půdy. Na ostatním území je situace z tohoto pohledu normální nebo i nadnormální. Zemědělské sucho se nyní téměř nevyskytuje.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil. V severozápadní polovině Čech jsou hladiny stále místy mírně až silně podnormální, na zbytku území jsou i nadále normální až nadnormální.

ZÁVĚR
Dnes ještě pokračuje přeháňkové počasí, ale zítra a v pátek se srážky vyskytnou jen ojediněle, a to zejména na severozápadě území. V sobotu přejde naše území studená fronta, na které opět zaprší, znovu se ochladí a na hřebenech hor se opět může vyskytnout i sněžení.
Hladiny vodních toků budou nejčastěji rozkolísané, půdní vláha se příliš měnit nebude a hladiny podzemních vod zůstanou na podobné úrovni, případně se jen mírně zvýší.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).