Zemědělské
sucho
27. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Hned na začátku minulého týdne se vyskytovaly vydatnější srážky kromě západu ČR na celém území, s nejvyššími úhrny v oblasti Jeseníků (přes 40 mm/24h). V dalších dnech už byly srážky převážně lokální a méně intenzívní.
Nyní se pojďme na jednotlivé ukazatele podívat podrobněji.
Srážky
Za týden od 29. 6. do 5. 7. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 13 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 19 mm), což odpovídá 66 procentům normálu pro toto období (Čechy 50 % N, Morava 95 % N).
Odtok
Hladiny většiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne velmi rozkolísané v závislosti na intenzitě a rozložení srážek. Počátkem týdne většinou převažovala na tocích vzestupná tendence hladin, kdy na některých zasažených tocích docházelo k překročení 2. a 3. SPA. Od středy hladiny rozvodněných toků klesaly, v závěru týdne se na většině toků situace již uklidnila a převažovala slabě klesající nebo setrvalá tendence. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly týdenní průtoky převážně průměrné až výrazně nadprůměrné, nejčastěji mezi 80 a 400 % Qm, u nejvíce zasažených toků i 10násobné.
Výrazně podprůměrné průtoky se začínají ve větší míře vyskytovat v povodí Berounky.
Přetrvávání SPA
Nejdéle přetrvávaly SPA na přítocích středního Labe, a to zejména na Loučné. Přestože od úterý se v tomto povodí vydatnější srážky již nevyskytovaly, hladina v profilu Dašice klesala velmi zvolna a úroveň SPA byla podkročena až během víkendu.
Meteorologické sucho
Meteorologické sucho se vzhledem k vývoji teplot a množství srážek v posledních týdnech na našem území téměř nevyskytuje. Mírně podnormální oblasti se začínají vyskytovat v povodí Ohře.
Agronomické sucho
Z pohledu agronomického sucha se situace na východní polovině republiky zlepšila, na západě naopak mírně zhoršila. Na severozápadě Čech, kde spadlo v posledním období nejméně srážek, se vyskytují regiony se silným až mimořádným suchem. Na ostatním území je stav normální nebo je již dokonce vláhy oproti normálu více.
POdzemní vody
Stav podzemních vod v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil v povodí horního Labe, Lužnice a horní Sázavy, naopak k mírnému zhoršení došlo v povodí střední Vltavy a Bečvy.
Výhled
Během následujících dní očekáváme i nadále převážně setrvalé nebo zvolna klesající stavy hladin většiny vodních toků na našem území. V případě výskytu bouřek mohou hladiny zejména menších toků přechodně stoupat nebo kolísat.
V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech.
Vlhkost půdy se bude zvyšovat, zejména v severozápadní polovině republiky; na jihu Moravy lze čekat jen slabé nebo žádné zvýšení.

[Martina Kimlová]
Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).