Zemědělské
sucho
14. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, ani v tomto týdnu nespadly vydatnější srážky a stav sucha v krajině se opět zhoršil.

Srážky
Za týden od 30. 3. do 5. 4. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 0,5 mm srážek (Čechy 0,6 mm, Morava 0,5 mm), což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období (Čechy 7 % N, Morava 6 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne postupně mírně snižovaly. K pondělnímu ránu (6. 4. 2020) bylo v Krkonoších nejvíce sněhu naměřeno na Labské boudě, a to 155 cm výšky a 784 mm vodní hodnoty, na Šumavě na Březníku, hřebeni 99 a na Plechém 95 cm. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 6. 4. 2020 činí cca 0,181 mld. m3, což představuje v průměru cca 2,3mm (2,3 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé nebo zvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 45 % Qm, ojediněle až 80 % Qm, přičemž ve 30 % profilů nedosahovaly ani čtvrtiny měsíčního "normálu". Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha se jsou nejvíce zastoupeny v povodí Dyje, středního Labe a Lužnice.

Povrchové hydrologické sucho
Povrchové hydrologické sucho se oproti minulému týdnu příliš nezměnilo, mimořádně suché oblasti jsou na západ od Prahy, v oblasti jihočeských pánví a na jižní Moravě. V ostatních částech ČR je situace zatím normální.

Meteorologické sucho
Poměrně výrazně se zhoršila situace z hlediska meteorologického sucha a to zejména na jižní a stření Moravě, také v Polabí a v oblasti Jihočeských pánví. Téměř třetina území republiky spadá do oblasti silného nebo mimořádného sucha, což je oproti minulému týdnu trojnásobek.

ZÁVĚR - Výhled
Během následujícího týdne bude pokračovat bezesrážkové období s nočními teplotami kolem 5 až 7 °C a denními teplotami od 15 do 20 °C. Mírné srážky očekáváme ke konci týdne v neděli. Hladiny sledovaných toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat, mírné kolísání zaznamenáváme u horských toků v důsledku denního chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky. Sněhové zásoby se budou v horských oblastech postupně snižovat.
[Kimlová]
Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).