Nebezpečí nedostatku
vody
8. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Jen na samém počátku týdne, v noci z neděle na pondělí, se vyskytovaly v horských oblastech na severu a severovýchodě Čech vydatné srážky, které v kombinaci s oblevou vedly k vzestupům vodních hladin až ke stupňům povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Za týden od 21. 2. do 27. 2. 2022 spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 59 procentům normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 47 % N).

TENDENCE
K výrazným vzestupům vodních hladin došlo již na počátku týdne vlivem oteplení a srážek zejména na tocích odvodňujících horské oblasti na severovýchodě republiky (v povodí horního Labe, Jizery, Metuje, Úpy, Divoké Orlice a Lužické Nisy). Na řadě profilů byly během pondělí a noci na úterý dosaženy 1. SPA. V následujícím období až do konce týdne již toky postupně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -25 do -1 cm, nejvýraznější týdenní poklesy byly zaznamenány na dolních úsecích Labe, Jizery, Orlice, Ohře a Moravy (-60 až -85 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se celkové týdenní průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 55 do 210 % Qm. Obecně více vodné byly toky v horských oblastech, kde dosahovaly průtoky až 3,5násobku průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nezměnila, i nadále se na sledovaných tocích sucho téměř nevyskytovalo.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu mírně zvýšila nebo zůstala podobná. Na Šumavě leželo k pondělnímu ránu (28. 2.) 60 až 180 cm sněhu, v Krkonoších téměř 200 cm (na Lysé hoře v Krkonoších 198 cm a 642 mm). V Jeseníkách 35 až 135 cm, v Beskydech 25 až 90 cm, v Orlických horách 30 až 110 cm a v Krušných horách 30 až 85 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 8 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 8. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina mimořádně nadnormální, v povodí horní Ohře a Stěnavy silně nadnormální a v povodí horního Labe, Jizery, Ploučnice a horní Moravy mírně nadnormální. V povodí horní Vltavy, Labe od Vltavy po Ohři a Bečvy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí dolní Moravy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).