Nebezpečí nedostatku
vody
29. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu se srážky téměř nevyskytovaly. V průměru za týden spadly 2 mm srážek, což odpovídá zhruba desetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny vodních toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji mezi -6 až 0 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 10 do 65 % průměru. Jen ojediněle se průtoky pohybovaly kolem průměru nebo mírně nad ním, a to zejména v povodí horní a dolní Vltavy.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích opět zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha již dosahoval 52 % z celkového počtu. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (83 %), povodí Moravy po Dyji (71 %) a povodí Odry (61 %). V ostatních povodích se jejich podíl pohyboval mezi 35 a 45 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí horní Berounky, horní Ohře, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme i nadále převážně setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků. Kolísání vodních hladin, případně jejich přechodné vzestupy, můžeme očekávat s větší pravděpodobností až koncem týdne. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k poklesu hladiny.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).