Nebezpečí nedostatku
vody
28. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V průběhu uplynulého týdne se srážky vyskytovaly jen minimálně, výjimkou byl čtvrtek, kdy zapršelo téměř na celém území. Průměrně za týden spadlo pouze 7 mm srážek, což odpovídá zhruba jedné třetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Většina vodních toků zůstávala setrvalá nebo jen pozvolna klesala. Rozvodněné toky v jižní polovině Čech v povodí horní Vltavy, Malše, Lužnice a Otavy po srážkách v předcházejícím období ještě klesaly výrazněji. Celkové týdenní poklesy hladin se pohybovaly od 0 do -15 cm, na jihu Čech až do -60 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % průměru. Průměrné a mírně nadprůměrné průtoky se ještě vyskytovaly v povodí horní Vltavy a na přítocích střední Vltavy v Praze a okolí.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích mírně zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha dosahoval téměř 1/3 z celkového počtu sledovaných stanic. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (65 %), povodí Moravy po Dyji (45 %) a povodí Odry (35 %). V ostatních povodích se jejich počet pohyboval mezi 15 a 25 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla celkově mírně podnormální. Silně nadnormální byla hladina v povodí střední Vltavy, naopak mimořádně podnormální byla v povodí horní Ohře.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy či mírné poklesy hladin vodních toků. V ojedinělých bouřkách, které očekáváme ve čtvrtek a během víkendu, mohou hladiny menších toků více zakolísat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k poklesu hladiny.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).