Nebezpečí nedostatku
vody
47. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly téměř každý den, ale jejich úhrny byly i na horách většinou nevýznamné.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 3 mm), což odpovídá přibližně třetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané. K vzestupům hladin docházelo v závěru týdne na tocích v povodí horní Jizery a horního Labe v důsledku kombinace srážek a postupného odtávání sněhové pokrývky z níže položených oblastí Krkonoš a Jizerských hor. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji mezi -3 až +5 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 125 % průměru. Mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly převážně v povodí Vltavy (110 až 200 % QXI). Profilů pod čtvrtinou normálu bylo nejvíce i nadále v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace v povodí Labe, Ohře a Vltavy výrazněji nezměnila, v povodí Moravy a Odry se slabě zhoršila. Průtoky na úrovni hydrologického sucha (Q364–355d) se vyskytovaly nejčastěji na menších přítocích do Vltavy v Praze a okolí, v povodí horní Moravy, Odry, dolního Labe a Ohře a ojediněle i jinde.

SNÍH
Celkově během týdne sněhu na celém území mírně ubylo, v pondělí ráno (28. 11.) leželo na hřebenech na Šumavě 10 až 36 cm sněhu, v Krkonoších 10 až 24, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku 5 až 20 cm, v Jizerských horách do 10 cm a na ostatních hřebenech leží nejčastěji od 1 do 6 cm. Horské polohy do 900 metrů jsou již nejčastěji bez souvislé sněhové pokrývky.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí Otavy a střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé, případně jen mírně rozkolísané hladiny většiny vodních toků. Zásoba vody ve sněhové pokrývce by se neměla významně změnit.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).