Nebezpečí nedostatku
vody
10. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky na našem území nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 7. 3. do 13. 3. 2022 spadlo na celém území 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do -25 cm, ojediněle se vyskytovaly i větší poklesy.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 60 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Počet počet profilů s hodnotou nižší než 25% průměru se zvýšil ve všech povodích, nejvíce v povodí Odry, Moravy a Dyje, kde jich přibylo téměř o 25%.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu zhoršila.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu velmi mírně snížila. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (14. 3.) 30 až 187 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 176 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 187 cm a 680 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 20 až 130 cm, v Beskydech 25 až 90 cm, v Orlických horách 25 až 100 cm a v Krušných horách 30 až 80 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží je již jen nesouvislá pokrývka.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 10. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Sázavy, horní Berounky, Opavy, Osoblahy, střední Moravy a Jihlavy byla hladina mírně podnormální, v jižních Čechách, v povodí Ploučnice, na východě severní Moravy a v povodí dolní Moravy byla zaznamenána hladina silně podnormální a v povodí Labe od Vltavy po Ohři dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo velmi pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V horských a podhorských oblastech budou hladiny toků kolísat v důsledku odtávání sněhové pokrývky. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).