Nebezpečí nedostatku
vody
24. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu pršelo jen během pondělí a čtvrtka. Tyto dny spadlo nejvíce srážek na Moravě a jihu Čech. Na celém území spadlo 8 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 55 procentům normálu pro toto období (Čechy 35 % N, Morava 85 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé s převážně klesající tendencí, hladiny menších toků zasažených intenzivními přeháňkami a bouřkami kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do +1 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Jen ojediněle byly průtoky průměrné až mírně nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Nejvíce hlásných profilů s průtoky pod hranicí sucha se vyskytuje v povodí dolního Labe a Ohře (2/3 profilů) a Vltavy (1/3 profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 24. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
Během pondělních bouřek (20. 6.) byl krátce překročen 3. SPA v Praze-Hlubočepích na Dalejském potoce (průtok byl mimo spadlé srážky ovlivněn překážkou v korytě). V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin. Některé menší toky budou kolísat v závislosti na očekávaných přeháňkách a bouřkách. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).