Nebezpečí nedostatku
vody
26. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden s sebou přinesl vydatné srážky hned v jeho první polovině. V kombinaci s nasycením půdy z týdne předešlého docházelo na řadě toků k překročení SPA. Nejvíce vody spadlo na jihu Čech a ve středních Čechách. Na celém území spadlo za týden 36 mm srážek (Čechy 47 mm, Morava 16 mm), což odpovídá 217 procentům normálu pro toto období (Čechy 287 % N, Morava 93 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne rozkolísané. V polovině druhé již převážně klesaly nebo mírně kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +16 cm, na menších tocích v povodí Vltavy až +45 cm.
K překročení 1. nebo 2. SPA docházelo již během noci na úterý na menších tocích v povodí Berounky. Ještě větší vzestupy až k 3. SPA nastaly v noci na čtvrtek na menších tocích v okolí Prahy (na Botiči v Jesenici-Kocandě, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň a Průhonicích a na Pitkovickém potoce v profilu Kuří). Tu samou noc překročily úroveň 3. SPA i toky v povodí horní Vltavy (na Blanici v profilu Blanický mlýn, Bavorov a Podedvory, dále na Křemžském potoce v Brlohu, Zlatém potoce v Hracholuskách, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň, Bezdrevském potoce v Netolicích a na Polečnici v Českém Krumlově).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 25 do 145 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami v povodí Vltavy byly průtoky i vyšší.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila. Největší podíl profilů pod hranicí sucha je aktuálně v povodí Moravy po Dyji (přibližně 1/3 profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Pouze v povodí Otavy a střední Vltavy byla hladina silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou toky setrvalé nebo rozkolísané v závislosti na intenzitě a rozložení srážek, které by však neměly dosahovat takových úhrnů jako v minulém týdnu. Stoupat můžou zejména hladiny menších toků v oblastech se silným nasycením. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).