Nebezpečí nedostatku
vody
8. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne bylo opět velmi teplo, ale postupně se ochladilo a přidaly se i srážky, které byly na horách sněhové. V průběhu víkendu se znovu oteplilo, výrazně zesílil vítr a i na horách pršelo.

Srážky
V týdnu od 17. 2. do 23. 2. spadlo na území České republiky průměrně 14 mm srážek. Nejčastěji bylo naměřeno od 10 do 20 mm, na horách nejčastěji 20 až 40 mm. Pro toto období se jedná o průměrné až mírně nadprůměrné množství srážek.

Zásoby vody ve sněhu
Na konci týdne leželo nejvíce sněhu na hřebenech hor, většinou v rozmezí od 50 do 130 cm, s výjimkou Krušných a Orlických hor. Vodní hodnota sněhu byla nejčastěji v rozmezí 150 do 520 mm. V nižších a středních polohách se sníh nevyskytoval.
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR činí cca 0,284 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,6 mm (3,6 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
V průběhu týdne byly hladiny vodních toků většinou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Naopak v závěru týdne i výrazněji stoupaly, případně minimálně kolísaly. Na konci týdne tak byly průtoky většinou průměrné až nadprůměrné a jen některé toky v nižších polohách zůstaly podprůměrné.

Odtok
Na hodnotách odtoku je patrné, že k nejvýraznějšímu odtoku docházelo z horských oblastí, s výjimkou Krušných hor a Beskyd. Na některých horských a podhorských tocích byl krátkodobě překročen 1. SPA.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy ještě stále přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách a místy také ve Slezsku. Díky pravidelným srážkám v posledních týdnech se však zmenšil. Půdní sucho ještě přetrvává na necelých 5 % našeho území.

Podzemní vody
Také stav podzemních vod se v posledních týdnech díky srážkám a tání sněhu na horách zlepšil. Na konci minulého týdne byly hladiny podzemních vod normální až mírně podnormální. V některých regionech v Čechách a na jižní Moravě ale zůstávají podzemní vody i nadále silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V průběhu následujících dní se budou díky občasným sněhovým srážkám ve vyšších polohách postupně zvyšovat zásoby vody ve sněhu na horách. V pátek zasněží i v nižších polohách. V závěru týdne se ale opět oteplí. Stav nasycenosti půdy i hladin podzemních vod se může opět mírně zlepšit.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).