Nebezpečí nedostatku
vody
42. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne na většině území velmi vydatně zapršelo a zejména v severovýchodní polovině území došlo k rozvodnění celé řady menších i větších vodních toků. Také ve druhé polovině týdne převažovala velká oblačnost, vyskytoval se občasný déšť nebo přeháňky a na hřebenech hor byly srážky i nadále sněhové. Na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd napadlo 30 až 50 cm sněhu.

SRÁŽKY
V minulém týdnu bylo na většině území naměřeno od 20 do 60 mm srážek, v Čechách ojediněle méně, naopak na severovýchodě území i více, tam většinou 60 až 100 a na návětří hor i nad 100 mm. V průměru napršelo v Čechách 33 mm, což je téměř 5násobek normálu a na Moravě 61 mm, což je téměř 9 krát více než je pro toto období normální.

ODTOK
Na takto významné množství srážek, které navíc spadlo na již velmi nasycené území (na mnoha místech nejvíce od roku 2013) samozřejmě rychle reagovaly hladiny vodních toků. K největšímu odtoku z krajiny docházelo na většině území Moravy, na Českomoravské vrchovině, a také na severních horách.

SPA
Na velkém množství vodních toků byl překročen 3. SPA. Na větších tocích byl překročen na Opavě, horní Odře, Bečvě, Moravě, Svratce a Chrudimce. Ale 3. SPA jsme zaznamenali také na Smědé, Novohradce, Loučné, Třebůvce, Veličce a ještě na dalších tocích zejména na Moravě. Na Moravě ve Strážnici byl téměř dosažen 50letý průtok.

PRŮTOKY
V závěru týdne začaly hladiny vodních toků pozvolna klesat, přesto SPA na větších tocích vzhledem k dotoku ještě zůstávaly. Velká většina vodních toků byla na konci týdne průtokově nadprůměrná a pouze na západě a severu Čech byly některé toky odtokově průměrné, či dokonce podprůměrné.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Deficit půdní vláhy se už téměř nevyskytuje, pouze ojediněle v Podkrkonoší, kde spadlo nejméně srážek. Na severozápadě území již převažuje normální stav a na ostatním území je množství vláhy v půdě mírně až mimořádně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se díky vydatným srážkám na většině území opět zlepšil a nyní je nejčastěji také mírně až mimořádně nadnormální a pouze na severozápadě Čech jsou regiony, kde jsou podzemní vody normální až mírně podnormální.

ZÁVĚR
V tomto týdnu nám srážky ustaly a postupně se nám otepluje. Nejteplejší den očekáváme zítra, kdy mohou odpolední teploty místy vystoupat až k 20 stupňům. V závěru týdne se slabě ochladí a místy opět zaprší, tentokrát však již ne tak vydatně.
Hladiny vodních toků budou i nadále klesat a v závěru týdne mohou kolísat dle aktuálního rozložení srážek, půdní vláha se příliš měnit nebude a hladiny podzemních vod ještě mohou mírně stoupat

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).