Nebezpečí nedostatku
vody
44. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Srážky se v minulém týdnu vyskytovaly každý den. Až do středy se jednalo spíš o lokální srážky menší intenzity, ve čtvrtek pršelo na celém území, nejvíce na jihozápadě ČR až 28 mm/24h. Nejvydatnější srážky jsme zaznamenali v pátek a v noci na sobotu, kdy opět téměř na celém území spadlo 10 až 40 mm srážek, na horách na severu Čech až 83 mm, ojediněle i více, což vedlo ke krátkodobému vzestupu hladin v této oblasti i s dosažením SPA.

SRÁŽKY
V týdnu od 26. října do 1. listopadu spadlo na celém území 20 mm srážek, což je zhruba dvounásobek průměru pro toto období. Situace v Čechách a na Moravě byla podobná, na srážky bohatší byly hory na severu Čech.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Výrazněji stoupaly po vydatných srážkách v závěru týdne toky odvodňující zejména severní a severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu. Na několika profilech v povodí Smědé, Jizery, Svratky, Doubravy a Loučné vystoupala voda nad úroveň 1. SPA, na Smědé v profilu Višňová byl překročen 3. SPA. Hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje. K nejméně vodným patří toky v povodí Berounky.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem ke srážkám, které se v minulém týdnu vyskytovaly, je situace z pohledu meteorologického sucha na většině území normální až mírně nadnormální, na východě a severovýchodě ČR až silně nadnormální. Začíná se srovnávat rozdíl mezi Čechami a Moravou, který byl výrazný v předchozích týdnech.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Z pohledu deficitu půdní vláhy se situace výrazněji nezměnila a stav je na celém území normální nebo mírně nadnormální, na jihovýchodě až mimořádně nadnormální. Ojediněle je mírně podnormální stav v Podkrkonoší, kde bylo v posledním období nejméně srážek.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Zemědělské sucho se v současné době nevyskytuje. Půdní sucho se vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy právě na severozápadě a západě Čech. Na Moravě jsou hodnoty nadprůměrné.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se oproti předchozímu týdnu změnil jen minimálně a je nyní nejčastěji také mírně až mimořádně nadnormální. Na jihozápadě Čech přibyly regiony, kde jsou podzemní vody normální až mírně podnormální.

ZÁVĚR
V úterý a v noci na středu vypadávaly vydatnější srážky v oblasti Českomoravské vrchoviny a Orlických hor, které vedly k vzestupům hladin na tocích zejména v povodí středního Labe. V několika profilech byl překročen 1. SPA, na Novohradce i 2. SPA. Během středy očekáváme kulminace a v dalších dnech již budou toky setrvalé nebo jen mírně rozkolísané.
U podzemních vod lze v následujícím týdnu v celkovém průměru očekávat mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se zpočátku zvýší, v dalších dnech se bude velmi slabě snižovat.


[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).